Manhattan Wicker

Manhattan Wicker
Manhattan Wicker Manhattan Wicker
$40.00
621715
~ 14"w x 12"d x 9"t
~ leather straps
~ brown or white